LID WORDEN

WIJ HETEN U ALLEN WELKOM BIJ ONZE CLUB

Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw is een van de grotere wandelclubs in België, aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen (WSVL) onder nr. 1056. Maatschappelijke zetel : Nieuwdreef 1 bus 2, 2170 Merksem.

LID WORDEN

Vul het formulier in en zend het via de post naar  

Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw,
  Secretariaat
  Zuidhavendijk 1
  2040 Antwerpen 4

of via e-mail naar   stroboerke@destroboeren.be.

Stort het lidgeld (15 euro per persoon) op de rekening van MWK De Stroboeren vzw,   BE58 4097 0643 5179 met vermelding "lidgeld 2018" + namen en voor-namen van de personen waarvoor u betaalt.

WAT BIEDEN WIJ U

U bent lid van onze wandelclub gedurende een heel jaar, hiermee bedoelen wij dan wel van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar, doch de club start met inschrijven vanaf 1 november. U krijgt elk jaar een nieuwe lidkaart  en een wandelboekje waarin u al uw wandelingen kan noteren.
Telkens u bij een  WSVL-club gaat wandelen krijgt u op vertoon van uw lidkaart een korting van 40 ct. op de inschrijvingsprijs.  Deelnemers die niet aangesloten zijn bij een wandelvereniging betalen minimum 1,50 euro inschrijving. Uw lidkaart telt dus bij WSVL steeds als een verminderingskaart. Gelieve deze dan ook telkens spontaan voor te leggen bij uw inschrijving.

Om de twee maanden verschijnt ons clubblad “Het Boerke”. Hierin vindt u alles wat u weten moet over onze club, bestuur en geplande activiteiten. Gooi het dus niet weg vooraleer het helemaal doorgelezen is. Ons clubblad wordt met de post bezorgd maar indien gewenst kan het ook via e-mail verstuurd worden.
Tevens krijgt u 5 keer per jaar “Walking magazine” thuis bezorgd, dit is het officiële tijdschrift dat door de federatie WSVL wordt uitgegeven.
Als lid heeft u tevens recht op een fikse korting op de wandelkalender “Walking in Belgium”. Dit is een lijvig boek waarin zowat alle georganiseerde wandelingen in België per dag gerangschikt staan. De aankoop van dit boek met reductie is beperkt tot 1 exemplaar per gezin en enkel mits tijdig bestellen.

Jaarlijks houden wij begin januari een “nieuwjaarsbijeenkomst” waarop alle leden worden uitgenodigd. Hierop wordt met een drankje en een hapje het bestuur en de werking van de club voorgesteld.
Eind januari organiseert de club jaarlijks een clubfeest. Dit is een gezellig samenzijn met diner aan een zeer democratische prijs. Tijdens dit feest worden de clubherinneringen  uitgereikt.
Elk jaar organiseert de club 7 eigen tochten die op verschillende lokaties starten, van Linkeroever tot Wuustwezel. Tijdens deze tochten kunnen leden petjes, T-shirts, polo’s en sweaters met clublogo aanschaffen, echter zonder verplichting!
Vanuit de club worden er ook elk jaar 8 busreizen georganiseerd. Deze busreizen gaan naar verder afgelegen clubs en als lid kan u altijd meegaan aan een zeer democratische prijs. De opstapplaatsen voor deze reizen worden steeds in het clubblad vermeld.
Elke maand biedt de club haar leden een vooraf bepaalde “gratis” wandeling aan. Dit wil zeggen : de club betaalt de inschrijvingskosten voor deze wandeling.

Als lid heeft u de vrijheid om te wandelen wanneer, waar, met wie en hoeveel  u maar wil. Wel vragen wij dat u de goede naam van onze club niet in het gedrang brengt.

Op elke wandeling moet u zich inschrijven. Met deze inschrijving bent u verzekerd voor de wandeling zelf, maar ook voor de heen- en terugreis van de wandeling. De inschrijvingskaart bestaat uit 2 delen:  het bovenste deel moet volledig ingevuld worden (vergeet het clubnummer 1056 niet te vermelden!) en aan de start in de daarvoor bestemde urne gedeponeerd worden. Het tweede deel is de controlestrook. Die neem je mee op de wandeling en laat u afstempelen op de voorziene rustposten.