Home Tochten Lid worden Bestuur Privacy Links

Lid worden

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten.
Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

Al onze leden genieten van volgende voordelen

Alle leden hebben ook rechten en plichten:

Als het voorgaande met uw opvattingen overeenstemt, en u wenst lid te worden vul dan het formulier in en zend het via e-mail naar stroboerke@destroboeren.be of met de post naar MWK De Stroboeren vzw, Secretariaat, Jan Van De Wervelaan 31, 2660 Hoboken

Bevestig uw aanvraag door overschrijving van het lidgeld (18 euro per persoon voor 2024) op rekening BE58 4097 0643 5179 van MWK De Stroboeren vzw,
met vermelding "nieuw lid" + naam en voornaam van de personen waarvoor u betaalt.