Home Tochten Lid worden Bestuur Links

Lid worden

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten.
Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

Al onze leden genieten van volgende voordelen

Alle leden hebben ook rechten en plichten:

Als het voorgaande met uw opvattingen overeenstemt, en u wenst lid te worden vul dan het formulier in en zend het via e-mail naar stroboerke@destroboeren.be of
met de post naar MWK De Stroboeren vzw, Secretariaat, Zuidhavendijk 1, 2040 Antwerpen 4

Bevestig uw aanvraag door overschrijving van het lidgeld (16 euro per persoon voor 2020) op rekening BE58 4097 0643 5179 van MWK De Stroboeren vzw,
met vermelding "nieuw lid" + naam en voornaam van de personen waarvoor u betaalt.

Privacyverklaring - MWK De Stroboeren vzw (stand 23 06 2018)

Uw aansluiting bij onze wandelclub heeft tot gevolg dat wij over volgende persoonsgegevens beschikken :

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven voor commerciële doeleinden. Tevens verbinden wij ons ertoe uw gegevens niet door te geven aan derden zonder uw schriftelijke toestemming. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door MWK De Stroboeren vzw voor ledenbeheer, de verzending van ons clubblad “Het Boerke” en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aansluiting, en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om wandelsport aan te bieden.Deze persoonsgegevens worden door ons bijgehouden in bestanden die alleen kunnen geraadpleegd worden door het bestuur van de wandelclub.

Verder worden uw persoonsgegevens gedeeld met Wandelsport Vlaanderen, Industrielaan 11 bus 3, 9990 Maldegem | Bedrijfsstraat 10 bus 3, 3500 Hasselt voor ledenbeheer, uw verzekering tijdens de wandeltochten en voor het toesturen van het tijdschrift Walking Magazine.

e-mailadressen zijn ook opgeslagen bij de provider van onze webstek (One.com) van waaruit onze elektronische correspondentie naar leden (Digi-Boerke, info, mededelingen, herinneringen, enz.) gevoerd wordt.

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot twee jaar na het einde van uw lidmaatschap. Gegevens voortspruitende uit de boekhoudkundige verwerking (betalingen) dienen wettelijk gedurende tenminste zeven jaar te worden bewaard. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op de direct marketing volstaat het ons dat persoonlijk schriftelijk mede te delen op het adres van het secretariaat. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze eventueel laten verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen.

09.05.2020

.