LID WORDEN

WIJ HETEN U ALLEN WELKOM BIJ ONZE CLUB

Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw is een van de grotere wandelclubs in België, aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen (WSVL) onder nr. 1056. Maatschappelijke zetel : Nieuwdreef 1 bus 2, 2170 Merksem.

LID WORDEN

Vul het formulier in en zend het via de post naar  

Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw,
  Secretariaat
  Zuidhavendijk 1
  2040 Antwerpen 4

of via e-mail naar   stroboerke@destroboeren.be.

Stort het lidgeld (16 euro per persoon) op de rekening van MWK De Stroboeren vzw,   BE58 4097 0643 5179 met vermelding "nieuw lid" + namen en voor-namen van de personen waarvoor u betaalt.

WAT BIEDEN WIJ U

U bent lid van onze wandelclub gedurende een heel jaar, hiermee bedoelen wij dan wel van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar, doch de club start met inschrijven vanaf 1 november. U krijgt elk jaar een nieuwe lidkaart  en een wandelboekje waarin u al uw wandelingen kan noteren.
Telkens u bij een  WSVL-club gaat wandelen krijgt u op vertoon van uw lidkaart een korting van 40 ct. op de inschrijvingsprijs.  Deelnemers die niet aangesloten zijn bij een wandelvereniging betalen minimum 1,50 euro inschrijving. Uw lidkaart telt dus bij WSVL steeds als een verminderingskaart. Gelieve deze dan ook telkens spontaan voor te leggen bij uw inschrijving.

Om de twee maanden verschijnt ons clubblad “Het Boerke”. Hierin vindt u alles wat u weten moet over onze club, bestuur en geplande activiteiten. Gooi het dus niet weg vooraleer het helemaal doorgelezen is. Ons clubblad wordt met de post bezorgd maar indien gewenst kan het ook via e-mail verstuurd worden.
Tevens krijgt u 5 keer per jaar “Walking magazine” thuis bezorgd, dit is het officiële tijdschrift dat door de federatie WSVL wordt uitgegeven.
Als lid heeft u tevens recht op een fikse korting op de wandelkalender “Walking in Belgium”. Dit is een lijvig boek waarin zowat alle georganiseerde wandelingen in België per dag gerangschikt staan. De aankoop van dit boek met reductie is beperkt tot 1 exemplaar per gezin en enkel mits tijdig bestellen.

Jaarlijks houden wij begin januari een “nieuwjaarsbijeenkomst” waarop alle leden worden uitgenodigd. Hierop wordt met een drankje en een hapje het bestuur en de werking van de club voorgesteld.
Eind januari organiseert de club jaarlijks een clubfeest. Dit is een gezellig samenzijn met diner aan een zeer democratische prijs. Tijdens dit feest worden de clubherinneringen  uitgereikt.
Elk jaar organiseert de club 7 eigen tochten die op verschillende lokaties starten, van Linkeroever tot Wuustwezel. Tijdens deze tochten kunnen leden petjes, T-shirts, polo’s en sweaters met clublogo aanschaffen, echter zonder verplichting!
Vanuit de club worden er ook elk jaar 8 busreizen georganiseerd. Deze busreizen gaan naar verder afgelegen clubs en als lid kan u altijd meegaan aan een zeer democratische prijs. De opstapplaatsen voor deze reizen worden steeds in het clubblad vermeld.
Elke maand biedt de club haar leden een vooraf bepaalde “gratis” wandeling aan. Dit wil zeggen : de club betaalt de inschrijvingskosten voor deze wandeling.

Als lid heeft u de vrijheid om te wandelen wanneer, waar, met wie en hoeveel  u maar wil. Wel vragen wij dat u de goede naam van onze club niet in het gedrang brengt.

Op elke wandeling moet u zich inschrijven. Met deze inschrijving bent u verzekerd voor de wandeling zelf, maar ook voor de heen- en terugreis van de wandeling. De inschrijvingskaart bestaat uit 2 delen:  het bovenste deel moet volledig ingevuld worden (vergeet het clubnummer 1056 niet te vermelden!) en aan de start in de daarvoor bestemde urne gedeponeerd worden. Het tweede deel is de controlestrook. Die neem je mee op de wandeling en laat u afstempelen op de voorziene rustposten.

 

Privacyverklaring -   MWK De Stroboeren vzw


Uw aansluiting bij onze wandelclub heeft tot gevolg dat wij over volgende persoonsgegevens beschikken :
- voornaam en familienaam
- geboortedatum
- M / V  en  nationaliteit
- eventueel uw rijksregisternummer
- telefoon- en/of gsm-nummer
- eventueel uw e-mailadres
- adres
- datum van aansluiting

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven voor commerciële doeleinden. Tevens verbinden wij ons ertoe uw gegevens niet door te geven aan derden zonder uw schriftelijke toestemming.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door MWK De Stroboeren vzw voor ledenbeheer, de verzending van ons clubblad “Het Boerke” en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aansluiting en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om wandelsport aan te bieden.

Deze persoonsgegevens worden door ons bijgehouden in  bestanden die alleen kunnen geraadpleegd worden door het bestuur van de wandelclub.

Verder worden uw persoonsgegevens gedeeld met Wandelsport Vlaanderen, Industrielaan 11 bus 3, 9990 Maldegem | Bedrijfsstraat 10 bus 3, 3500 Hasselt voor ledenbeheer, uw verzekering tijdens de wandeltochten en voor het toesturen van het tijdschrift “Walking Magazine”.

e-mailadressen zijn ook opgeslagen bij de provider van onze webstek (One.com) van waaruit onze elektronische correspondentie naar leden (Digi-Boerke, info, mededelingen, herinneringen, …) gevoerd wordt.

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot twee jaar na het einde van uw lidmaatschap. Gegevens voortspruitende uit de boekhoudkundige verwerking (betalingen) dienen wettelijk gedurende tenminste zeven jaar te worden bewaard.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op de direct marketing volstaat het ons dat persoonlijk schriftelijk mede te delen op het adres van het secretariaat. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze eventueel laten verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen.

Het bestuur.
                                                                                          stand 23 juni 2018